Paasikiven kauden päätös

263 2

 • Urho Kekkonen nimitettiin pääministeriksi hallitukseen, joka nojasi
  maalaisliittoon ja keskiryhmiin.
 • Neuvostoliitto suhtautui uuteen hallitukseen myönteisesti.
 • Viisivuotinen kauppasopimus Suomen ja Neuvostoliiton kesken alle-
  kirjoitettiin kesäkuussa 1950 pääministeri Kekkosen vieraillessa Moskovassa.
 • Näin varmistettiin erityisesti raskaan metalliteollisuuden tilaukset.

  SKS 3 logo pikku

263 2

 • Urho Kekkonen nimitettiin pääministeriksi hallitukseen, joka nojasi
  maalaisliittoon ja keskiryhmiin.
 • Neuvostoliitto suhtautui uuteen hallitukseen myönteisesti.
 • Viisivuotinen kauppasopimus Suomen ja Neuvostoliiton kesken alle-
  kirjoitettiin kesäkuussa 1950 pääministeri Kekkosen vieraillessa Moskovassa.
 • Näin varmistettiin erityisesti raskaan metalliteollisuuden tilaukset.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Presidentti Paasikivi valtuutti Urho Kekkosen muodostamaan hallituksen, jolla oli verraten kapea maalaisliittoon ja keskiryhmiin nojaava pohja. Hallitusratkaisulla pyrittiin vakauttamaan sisäpoliittista tilannetta ja suhteita Neuvostoliittoon.

Uusi hallituskokoonpano koettiin Neuvostoliitossa edeltäjäänsä miellyttävämmäksi, joten syntyi edellytykset saada idänkauppa sopimuspohjalle. Viisivuotinen kauppasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 1950 pääministeri Kekkosen vieraillessa Moskovassa. Näin varmistettiin erityisesti raskaan metalliteollisuuden tilausten jatkuminen sotakorvausten päätyttyä. Silti sodan jälkeen lähes olemattomana pysynyt työttömyys oli hienoisessa kasvussa, ja sisäpoliittinen tilanne pysyi epävakaana.