Maailma suursodan jälkeen

222 1

 • Toinen maailmansota aiheutti arviolta 60 miljoonan ihmisen kuoleman.
 • Suurimmat henkilötappiot kärsi Neuvostoliitto, noin 27 miljoonaa ihmistä.
 • Saksalaisia kuoli yli 7 miljoonaa henkeä.
 • Kaukoidässä Kiinan menetykset olivat noin 20 miljoonaa ja
  Japanin 3 miljoonaa ihmistä.
 • Liittoutuneiden länsivaltojen tappiot olivat huomattavasti pienemmät.

 SKS 3 logo pikku

222 1

 • Toinen maailmansota aiheutti arviolta 60 miljoonan ihmisen kuoleman.
 • Suurimmat henkilötappiot kärsi Neuvostoliitto, noin 27 miljoonaa ihmistä.
 • Saksalaisia kuoli yli 7 miljoonaa henkeä.
 • Kaukoidässä Kiinan menetykset olivat noin 20 miljoonaa ja
  Japanin 3 miljoonaa ihmistä.
 • Liittoutuneiden länsivaltojen tappiot olivat huomattavasti pienemmät.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Toisen maailmansodan tuottamista ihmistappioista on esitetty vaihtelevia arvioita. Nykyisin pidetään todennäköisenä, että sota aiheutti suoranaisesti noin 60 miljoonan ihmisen kuoleman. Kesti kauan, ennen kuin monessa maassa pystyttiin selvittämään omien sotatappioiden suuruus, ja vieläkin niiden laskuperusteissa on runsaasti sijaa tulkinnoille. Yleisesti voidaan todeta, että henkilöstömenetyksinä ilmoitetut luvut ovat vuosikymmenten kuluessa ja tutkimusten edetessä suuresti kasvaneet.

Neuvostoliitossa kuoli sodan johdosta noin 27 miljoonaa ihmistä, joista arviolta puolet oli sotilaita. Saksan henkilötappiot olivat noin 7 miljoonaa. Kiinassa kuoli sodan vuoksi arviolta 20 miljoonaa ihmistä ja japanilaisia noin 3 miljoonaa. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tappiot olivat edellä esitettyjä huomattavasti pienemmät.