Maailma suursodan jälkeen

222 7

 • Talouselämä ja tuotanto oli sopeutettu sodankäynnin vaatimuksiin.
 • Sotamateriaalin tuotantoluvut ja kulutus saavuttivat valtavat mittasuhteet.
 • Yhdysvaltojen tuotanto oli muihin maihin verrattuna täysin ylivoimainen.
 • Yhdysvalloissa tuotettiin sodan aikana 234 000 sotilaslentokonetta,
  menetykset olivat 60 000 konetta.
 • Taistelupanssarivaunuja tuotettiin Yhdysvalloissa 50 000.

 SKS 3 logo pikku

222 7

 • Talouselämä ja tuotanto oli sopeutettu sodankäynnin vaatimuksiin.
 • Sotamateriaalin tuotantoluvut ja kulutus saavuttivat valtavat mittasuhteet.
 • Yhdysvaltojen tuotanto oli muihin maihin verrattuna täysin ylivoimainen.
 • Yhdysvalloissa tuotettiin sodan aikana 234 000 sotilaslentokonetta,
  menetykset olivat 60 000 konetta.
 • Taistelupanssarivaunuja tuotettiin Yhdysvalloissa 50 000.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Toisen maailmansodan aikana tuotettiin ja kulutettiin suuret määrät sotamateriaalia. Sotaakäyvissä maissa kaikki voimavarat pyrittiin ottamaan sodankäynnin palvelukseen ”totaalisen sodan” periaatteiden mukaisesti.

Suurvaltojen tuotantomääriä kuvaavina esimerkkeinä mainittakoon, että Yhdysvalloissa valmistettiin neljän sotavuoden aikana yhteensä 234 000 sotilaslentokonetta ja menetykset olivat tuona aikana yhteensä 60 000 konetta. Saksassa tuotettiin sodan aikana lähes 120 000 sotilaslentokonetta taistelutappioiden ollessa 95 000 konetta. Yhdysvalloissa taistelupanssarivaunujen tuotantomäärä oli noin 50 000, Saksassa 20 000 ja Neuvostoliitossa 40 000 kappaletta.


Kirjallisuutta: Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 23 ja Robert Goralski, World War II Almanach 1931 - 1945 (1981).