Suomen turvallisuuspoliittisen linjan vakiintuminen

336 1

  • Suomen asema pohjoismaana vakiintui 1960-luvun kuluessa.
  • Siihen sisältyi aktiivinen osallistuminen Pohjoismaiden neuvoston toimintaan.
  • Yhteydet Ruotsiin kasvoivat voimakkaasti laajamittaisen muuttoliikkeen johdosta.
  • Presidentti Kekkosen henkilökohtaiset yhteydet Ruotsiin olivat myös tärkeitä.

SKS 3 logo pikku   Ruotsin pääministeri Tage Erlander

336 1

  • Suomen asema pohjoismaana vakiintui 1960-luvun kuluessa.
  • Siihen sisältyi aktiivinen osallistuminen Pohjoismaiden neuvoston toimintaan.
  • Yhteydet Ruotsiin kasvoivat voimakkaasti laajamittaisen muuttoliikkeen johdosta.
  • Presidentti Kekkosen henkilökohtaiset yhteydet Ruotsiin olivat myös tärkeitä.

SKS 3 logo pikku   Ruotsin pääministeri Tage Erlander

Lisää aiheesta

Suomen asema pohjoismaana vakiintui 1960-luvun kuluessa. Siihen sisältyi aktiivinen osallistuminen Pohjoismaiden neuvoston toimintaan. Myös taloudelliset ja kulttuuriset yhteydet erityisesti Ruotsiin kasvoivat voimakkaasti, ei vähiten suomalaisten 1960-luvun puolivälissä suuresti voimistuneen muuttoliikkeen vuoksi.

Presidentti Kekkoselle yhteydet Ruotsiin olivat tärkeät. Ruotsissa oli etenkin sosiaalidemokraattien piirissä ollut verraten voimakkaita epäluuloja häntä kohtaan, mutta 1960-luvun puoliväliin tultaessa tilanne selvästi parani.

Kekkonen loi luottamukselliset suhteet vuodesta 1964 Helsingissä suurlähettiläänä toimineeseen Ingemar Hägglöfiin. Myös kanssakäyminen pääministeri Tage Erlanderin ja talouden mahtimiehen Marcus Wallenbergin kanssa oli vilkasta.