336 1

  • Suomen asema pohjoismaana vakiintui 1960-luvun kuluessa.
  • Siihen sisältyi aktiivinen osallistuminen Pohjoismaiden neuvoston toimintaan.
  • Yhteydet Ruotsiin kasvoivat voimakkaasti laajamittaisen muuttoliikkeen johdosta.
  • Presidentti Kekkosen henkilökohtaiset yhteydet Ruotsiin olivat myös tärkeitä.

SKS 3 logo pikku   Ruotsin pääministeri Tage Erlander


Suomen asema pohjoismaana vakiintui 1960-luvun kuluessa. Siihen sisältyi aktiivinen osallistuminen Pohjoismaiden neuvoston toimintaan. Myös taloudelliset ja kulttuuriset yhteydet erityisesti Ruotsiin kasvoivat voimakkaasti, ei vähiten suomalaisten 1960-luvun puolivälissä suuresti voimistuneen muuttoliikkeen vuoksi.

Presidentti Kekkoselle yhteydet Ruotsiin olivat tärkeät. Ruotsissa oli etenkin sosiaalidemokraattien piirissä ollut verraten voimakkaita epäluuloja häntä kohtaan, mutta 1960-luvun puoliväliin tultaessa tilanne selvästi parani.

Kekkonen loi luottamukselliset suhteet vuodesta 1964 Helsingissä suurlähettiläänä toimineeseen Ingemar Hägglöfiin. Myös kanssakäyminen pääministeri Tage Erlanderin ja talouden mahtimiehen Marcus Wallenbergin kanssa oli vilkasta.


Presidentti Kekkosen suhteet Ruotsiin