343 1

  • Maatalousväestön osuus oli vielä 1960-luvun alussa merkittävä, mikä antoi
    maalaisliitolle vahvan tuen politiikassa.
  • Hallitukset pitivät hyvää huolta maatalouden tukijärjestelmistä.
  • Vuosikymmenen puolivälissä maatalouden ylituotannosta tuli paha ongelma.

SKS 3 logo pikku  Keskustan ja Maaseudun Arkisto


Maatalousväestön osuus oli vielä 1960-luvun alussa niin merkittävä, että se antoi maalaisliitolle vahvan tuen politiikassa. Hallitukset pitivät hyvää huolta maatalouden tukijärjestelmistä.

Vuosikymmen puoliväliin tultaessa maatalouden ylituotannosta tuli kuitenkin paha ongelma, joka riitautti eturyhmiä ja pohjusti vasemmiston valtaannousua.


Elinkeinorakenteen kehitys 1960-luvulla