Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

343 2

 • Elinkeinorakenteen muutoksesta seurasi voimakas muuttoliike maalta
  kaupunkeihin ja taajamiin.
 • Peltoja ”paketoitiin” varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
 • Samalla työttömyysluvut kohosivat.
 • Ruotsiin siirtyi 1960-luvun lopulla muutamassa
  vuodessa yli 100 000 henkeä.

SKS 3 logo pikku  

343 2

 • Elinkeinorakenteen muutoksesta seurasi voimakas muuttoliike maalta
  kaupunkeihin ja taajamiin.
 • Peltoja ”paketoitiin” varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.
 • Samalla työttömyysluvut kohosivat.
 • Ruotsiin siirtyi 1960-luvun lopulla muutamassa
  vuodessa yli 100 000 henkeä.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Elinkeinorakenteen muutoksesta 1960-luvulla aiheutui voimakas muuttoliike maalta kaupunkeihin ja taajamiin. Sitä kiihdytti maataloustukien vähentäminen, jolloin peltoja “paketoitiin” varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Samalla työttömyysluvut kohosivat, joten siitä seurasi entistä suurempi rasitus julkiselle taloudelle.

Vuosikymmenen lopulla myös muuttoliike Ruotsiin voimistui merkittävästi. Sinne muutti muutamassa vuodessa yli 100 000 henkeä noususuhdannetta eläneen teollisuuden palvelukseen. Suuri osa muuttajista meni töihin suurille autotehtaille eteläiseen Ruotsiin.