Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

343 3

 • Laajenevan sosiaaliturvan hoito vaati runsaasti työvoimaa ja kasvatti julkisen
  sektorin menoja.
 • Sosiaalipolitiikalla pyrittiin tasaamaan varallisuuseroja ja säilyttämään
  yhteiskuntarauhaa.
 • Seurauksena oli myös veroasteen kasvu ja inflaation jatkuminen.
 • Yhteiskuntaa pyrittiin hallitsemaan sosiologian oppien mukaan.
 • Syntyi uusia yhteiskuntasuunnitteluun keskittyneitä organisaatioita, ja
  kuntien sosiaalipalvelut monipuolistuivat.

SKS 3 logo pikku  

343 3

 • Laajenevan sosiaaliturvan hoito vaati runsaasti työvoimaa ja kasvatti julkisen
  sektorin menoja.
 • Sosiaalipolitiikalla pyrittiin tasaamaan varallisuuseroja ja säilyttämään
  yhteiskuntarauhaa.
 • Seurauksena oli myös veroasteen kasvu ja inflaation jatkuminen.
 • Yhteiskuntaa pyrittiin hallitsemaan sosiologian oppien mukaan.
 • Syntyi uusia yhteiskuntasuunnitteluun keskittyneitä organisaatioita, ja
  kuntien sosiaalipalvelut monipuolistuivat.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Teollistuminen jatkui, mutta vieläkin enemmän siirtyi väkeä palvelualoille. Laajeneva sosiaaliturva ja yhteiskunnalliset palvelut imivät runsaasti työvoimaa kasvattaen samalla julkisen sektorin menoja.

Sosiaalipolitiikalla pyrittiin tasaamaan varallisuuseroja ja säilyttämään yhteiskuntarauhaa. Seurauksena oli myös verotuksen yleinen kasvu ja inflaation jatkuminen.

Monimutkaiseksi käynyttä yhteiskuntaa pyrittiin hallitsemaan sosiologian oppien mukaan. Syntyi yhä uusia yhteiskuntasuunnitteluun keskittyneitä organisaatioita, ja kuntien sosiaalipalvelut monipuolistuivat.

Voitiin hyvällä syyllä puhua sosiologian ja sosiaalipolitiikan läpimurron vuosikymmenestä.