Paasikiven kauden päätös

261 2

 • Neuvostoliitto pyrki pitämään Suomen vaikutuspiirissään.
 • Kireyttä idänsuhteisiin aiheutti kommunistien syrjäyttäminen hallituksesta
  kesällä 1948, mutta siitä ei syntynyt avointa riitaa.
 • Neuvostoliitto osoitti tyytymättömyyttään hallitusratkaisua kohtaan
  ryhtymällä epäsuorasti painostamaan sosiaalidemokraatteja ja
  Fagerholmin hallitusta.

   Tasavallan presidentti Paasikivi ja pääministeri FagerholmSKS 3 logo pikku

261 2

 • Neuvostoliitto pyrki pitämään Suomen vaikutuspiirissään.
 • Kireyttä idänsuhteisiin aiheutti kommunistien syrjäyttäminen hallituksesta
  kesällä 1948, mutta siitä ei syntynyt avointa riitaa.
 • Neuvostoliitto osoitti tyytymättömyyttään hallitusratkaisua kohtaan
  ryhtymällä epäsuorasti painostamaan sosiaalidemokraatteja ja
  Fagerholmin hallitusta.

   Tasavallan presidentti Paasikivi ja pääministeri FagerholmSKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Suomi oli jäänyt itäblokin ulkopuolelle, mutta Neuvostoliitto pyrki edelleen varmistamaan maan pysymisen vaikutuspiirissään käyttäen apuna muun muassa vastasolmittua yya-sopimusta ja kauppapolitiikkaa. Kireyttä Suomen idänsuhteisiin aiheutti erityisesti kommunistien syrjäyttäminen hallituksesta kesällä 1948. Neuvostoliitto ei kuitenkaan tehnyt siitä avointa riitaa vaan ryhtyi epäsuoriin painostustoimiin, jotka suuntautuivat lähinnä sosiaalidemokraatteja mutta samalla myös Fagerholmin johtamaa hallitusta ja presidentti Paasikiveä vastaan.