Suomen reagointi kylmän sodan päättymiseen

644 2

 • Suomen valtiojohdossa kypsyi päätös hakea EY:n
  jäsenyyttä, kun Moskovassa elokuussa 1991
  tapahtuneen kaappausyrityksen tulos
  oli tiedossa.
 • Katsottiin edulliseksi hakeutua lähelle
  juuri yhdistynyttä Saksaa.
 • Selvityksen jälkeen hallitus suositti
  vuoden 1992 alussa jäsenhakemuksen
  jättämistä.
 • Oli jo selvää, että Euroopan yhteisö
  muuttuisi entistä kiinteämmäksi
  unioniksi.

SKS 3 logo pikku

   

644 2

 • Suomen valtiojohdossa kypsyi päätös hakea EY:n
  jäsenyyttä, kun Moskovassa elokuussa 1991
  tapahtuneen kaappausyrityksen tulos
  oli tiedossa.
 • Katsottiin edulliseksi hakeutua lähelle
  juuri yhdistynyttä Saksaa.
 • Selvityksen jälkeen hallitus suositti
  vuoden 1992 alussa jäsenhakemuksen
  jättämistä.
 • Oli jo selvää, että Euroopan yhteisö
  muuttuisi entistä kiinteämmäksi
  unioniksi.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Suomen valtiojohdossa kypsyi päätös hakea EY:n jäsenyyttä, kun kaappausyritys Moskovassa elokuussa 1991 todettiin epäonnistuneeksi ja Neuvostoliiton hajoaminen kiihtyi. Silloin katsottiin edulliseksi hakeutua lähelle juuri yhdistynyttä Saksaa, koska se edusti maltillisen vakaata linjaa idänpolitiikassa.

Hallitus teetti syksyllä selvityksen EY-jäsenyyteen liittyvistä näkökohdista ja päätyi vuoden 1992 alussa suosittamaan jäsenhakemuksen jättämistä. Tällöin oli jo selvillä, että Euroopan yhteisö muuttuisi entistä kiinteämmäksi unioniksi, johon sisältyi vakiintuneen talousyhteisön lisäksi poliittinen unioni eli yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä yhteisvaluuttaan johtava talous- ja rahaliitto.