Paasikiven kauden päätös

269 2

 • Neuvostoliitto ei lopulta vastustanut Suomen liittymistä
  Pohjoismaiden neuvostoon.
 • Suomi osallistui jo tammikuussa 1956 neuvoston kokoukseen
  Kööpenhaminassa.
 • Sovittiin, ettei käsitellä sotilaspoliittisesti arkoja tai
  suurvaltakiistoihin liittyviä asioita.

   SKS 3 logo pikku

269 2

 • Neuvostoliitto ei lopulta vastustanut Suomen liittymistä
  Pohjoismaiden neuvostoon.
 • Suomi osallistui jo tammikuussa 1956 neuvoston kokoukseen
  Kööpenhaminassa.
 • Sovittiin, ettei käsitellä sotilaspoliittisesti arkoja tai
  suurvaltakiistoihin liittyviä asioita.

   SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Paasikiven Moskovan matkalla saatu Neuvostoliiton johdon hyväksyntä Suomen liittymiselle Pohjoismaiden neuvostoon realisoitui nopeasti. Suomi osallistui heti tammikuussa 1956 Kööpenhaminassa pidettyyn neuvoston kokoukseen. Silloin sovittiin, ettei käsiteltäisi sotilaspoliittisesti arkoja tai suurvaltakiistoihin liittyviä asioita.

Käytännön hyödyksi suomalaisille koitui ennen kaikkea passiton matkustaminen, avoimet pohjoismaiset työmarkkinat ja yhteinen sosiaaliturva.