Suomen reagointi kylmän sodan päättymiseen

641 4

 • Ulkopolitiikassa Suomi nojautui Etyk-periaatteisiin ja toimi niiden
  edistämiseksi.
 • Tämä näkyi 1980-luvun lopulla kansainvälisissä kokouksissa ja neuvotteluissa.
 • Suomi kuului ns. N+N -maiden ryhmään.
 • Se välitti menestyksellisesti blokkien välisissä kiistoissa.

SKS 3 logo pikku

        Neuvottelupaikkana Wienissä oli Hofburg.

641 4

 • Ulkopolitiikassa Suomi nojautui Etyk-periaatteisiin ja toimi niiden
  edistämiseksi.
 • Tämä näkyi 1980-luvun lopulla kansainvälisissä kokouksissa ja neuvotteluissa.
 • Suomi kuului ns. N+N -maiden ryhmään.
 • Se välitti menestyksellisesti blokkien välisissä kiistoissa.

SKS 3 logo pikku

        Neuvottelupaikkana Wienissä oli Hofburg.

Lisää aiheesta

Ulkopolitiikassa Suomi nojautui yhä selkeämmin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (Etyk) periaatteisiin ja toimi aktiivisesti sen puitteissa. Ensi sijassa tämä näkyi 1980-luvun lopulla Tukholman kokouksessa sekä Wienissä käydyissä luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia koskeneissa neuvotteluissa. Niissä Suomi luettiin yhdessä Ruotsin, Itävallan, Sveitsin ja Jugoslavian kanssa puolueettomien ja sitoutumattomien maiden (N+N -maiden) ryhmään, joka välitti menestyksellisesti blokkien välisissä kiistoissa.

Suomi pyrki kansainvälisten järjestöjen puitteissa tukemaan rauhanvälitystoimia, aseidenriisuntaa ja kehitysyhteistyötä.