Suomen reagointi kylmän sodan päättymiseen

641 5

 • Suomessa suhtauduttiin Saksan yhdistymiseen rauhallisesti.
 • Suomalais-saksalaisissa suhteissa ei ollut ongelmia.
 • Suomessa kuitenkin aluksi epäiltiin yhdistymisen onnistumista.
 • Kesällä 1990 näytti jo siltä, että Suomi tulisi hyötymään yhdistymisestä.
 • Pidettiin myönteisenä, että Helmut Kohl ja Mihail Gorbatshov
  pääsivät yhteisymmärrykseen.

SKS 3 logo pikku

    Saksan yhdistymisjuhla Berliinissä 3.10.1990.

641 5

 • Suomessa suhtauduttiin Saksan yhdistymiseen rauhallisesti.
 • Suomalais-saksalaisissa suhteissa ei ollut ongelmia.
 • Suomessa kuitenkin aluksi epäiltiin yhdistymisen onnistumista.
 • Kesällä 1990 näytti jo siltä, että Suomi tulisi hyötymään yhdistymisestä.
 • Pidettiin myönteisenä, että Helmut Kohl ja Mihail Gorbatshov
  pääsivät yhteisymmärrykseen.

SKS 3 logo pikku

    Saksan yhdistymisjuhla Berliinissä 3.10.1990.

Lisää aiheesta

Suomessa suhtauduttiin Saksan yhdistymiseen rauhallisesti verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin maihin, joissa epäilyt elivät syvässä. Suomalais-saksalaisissa suhteissa ei ollut selvittämättömiä historiallisia tai ajankohtaisia ongelmia. Silti Suomessakin verraten pitkään epäiltiin yhdistymisen onnistumista ja odotettiin siitä ehkä seuraavan riskejä.

Kesällä 1990 kuitenkin näytti jo siltä, että Suomi tulisi hyötymään yhdistyneen Saksan painopisteen siirtymisestä Itämeren suuntaan. Samoin pidettiin erittäin myönteisenä sitä, että Helmut Kohl ja Mihail Gorbatshov pääsivät yhteisymmärrykseen Saksan yhdistymisen käytännön järjestelyistä. Saksan yhdistyminen toteutui 3.10.1990.