Suomen reagointi kylmän sodan päättymiseen

642 4

 • Kylmän sodan päättyminen poisti tarpeen korostaa rauhan aikana
  puolueettomuutta tai puolueettomuuspolitiikkaa.
 • Suomen toimiessa YK:n turvallisuusneuvostossa vuosina 1989 - 1990
  puolueettomuuspolitiikka ei tuottanut ongelmia.
 • Silloin se vielä paransi mahdollisuuksia toimia aktiivisesti välittäjänä
  muun muassa Namibian itsenäistymisprosessissa.

SKS 3 logo pikku

   YK:n turvallisuusneuvosto

642 4

 • Kylmän sodan päättyminen poisti tarpeen korostaa rauhan aikana
  puolueettomuutta tai puolueettomuuspolitiikkaa.
 • Suomen toimiessa YK:n turvallisuusneuvostossa vuosina 1989 - 1990
  puolueettomuuspolitiikka ei tuottanut ongelmia.
 • Silloin se vielä paransi mahdollisuuksia toimia aktiivisesti välittäjänä
  muun muassa Namibian itsenäistymisprosessissa.

SKS 3 logo pikku

   YK:n turvallisuusneuvosto

Lisää aiheesta

Kylmän sodan päättyminen poisti rauhanaikaisen tarpeen korostaa puolueettomuutta tai puolueettomuuspolitiikkaa, kun keskeisissä kansainvälisissä konflikteissa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto/Venäjä olivat pääpiirtein samalla puolella.

Suomen toimiessa YK:n turvallisuusneuvostossa vuosina 1989 - 1990 puolueettomuuspolitiikka ei tuottanut ongelmia vaan pikemminkin tarjosi mahdollisuuden toimia aktiivisesti välittäjänä muun muassa Namibian itsenäistymisprosessissa. Sinne sijoitetuissa rauhanturvajoukoissa Suomella oli keskeinen rooli.

Suomen valmistellessa 1990-luvun alkuvuosina jo liittymistä Euroopan yhteisöön, joka oli kehittymässä poliittiseksi unioniksi, turvallisuuspoliittisia linjauksia ei haluttu täsmällisesti määrittää.