Suomen reagointi kylmän sodan päättymiseen

642 6

 • Puolustusvoimien tilaa ja näkymiä selvittämään
  nimitettiin helmikuussa 1990 parlamentaarinen
  puolustuspoliittinen neuvottelukunta.
 • Se julkaisi mietintönsä joulukuussa
  samana vuonna.
 • Nopeasti elävässä tilanteessa oli
  vaikeuksia saada aikaan selkeä
  tilannearviota.
 • Mietinnön turvallisuuspolitiisessa 
  tilannearviossa keskittyttiin poliittisten
  ja asevalvontaprosessien kuvailuun.

SKS 3 logo pikku

   

642 6

 • Puolustusvoimien tilaa ja näkymiä selvittämään
  nimitettiin helmikuussa 1990 parlamentaarinen
  puolustuspoliittinen neuvottelukunta.
 • Se julkaisi mietintönsä joulukuussa
  samana vuonna.
 • Nopeasti elävässä tilanteessa oli
  vaikeuksia saada aikaan selkeä
  tilannearviota.
 • Mietinnön turvallisuuspolitiisessa 
  tilannearviossa keskittyttiin poliittisten
  ja asevalvontaprosessien kuvailuun.

SKS 3 logo pikku

   

Lisää aiheesta

Puolustusvoimien tilaa ja näkymiä selvittämään nimitettiin valtioneuvoston päätöksellä helmikuussa 1990 Parlamentaarinen puolustuspoliittinen neuvottelukunta, joka julkaisi mietintönsä jo joulukuussa samana vuonna.

Nopeasti elävässä tilanteessa neuvottelukunnalla oli vaikeuksia saada aikaan selkeää tilannearviota. Mietintö keskittyikin siltä osin lähinnä poliittisten ja asevalvontaprosessien kuvailuun. Painopiste oli puolustusvoimien ajankohtaisen tilan arvioinnissa ja kehittämissuosituksissa.