Paasikiven kauden päätös

267 3

 • Ruotsin turvallisuuspolitiikka
  muuttui 1950-luvun alkuvuosien
  jälkeen varovaisemmaksi suhteessa
  Neuvostoliittoon.
 • Se helpotti osaltaan Suomen asemaa.
 • Norjan kanssa Suomella oli enemmän
  ongelmia, erityisesti norjalaisten
  laajan vakoilutoiminnan johdosta.
 • Pohjoisten alueiden
  sotilaspoliittisen
  merkityksen kasvu
  lisäsi jännitystä.

  SKS 3 logo pikku

267 3

 • Ruotsin turvallisuuspolitiikka
  muuttui 1950-luvun alkuvuosien
  jälkeen varovaisemmaksi suhteessa
  Neuvostoliittoon.
 • Se helpotti osaltaan Suomen asemaa.
 • Norjan kanssa Suomella oli enemmän
  ongelmia, erityisesti norjalaisten
  laajan vakoilutoiminnan johdosta.
 • Pohjoisten alueiden
  sotilaspoliittisen
  merkityksen kasvu
  lisäsi jännitystä.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Ruotsin turvallisuuspolitiikka muuttui 1950-luvun alkuvuosien jälkeen varovaisemmaksi suhteessa Neuvostoliittoon, mikä osaltaan helpotti Suomen asemaa.

Norjan kanssa Suomella oli 1950-luvun alkupuolella selvästi enemmän ongelmia, erityisesti norjalaisten harjoittaman laajan vakoilutoiminnan vuoksi. Erityisen vaaralliselta näytti se, että norjalaiset käyttivät Suomen aluetta Neuvostoliittoon suuntautuvan vakoilutoiminnan tukialueena.

Pohjoisten alueiden sotilaspoliittisen merkityksen kasvu lisäsi jännitystä. Tämä aiheutui erityisesti Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kiristyvästä ydinasekilpavarustelusta, jolloin Pohjoinen jäämeri oli molemmille puolille tärkeä.