Euroopan tilanteen vakiintuminen ja liennytyskehitys

413 2

 • Presidentti Richard Nixonin neuvonantaja Henry Kissinger
  kävi vuonna 1971 salaisella tunnustelumatkalla Pekingissä.
 • Siitä seurasi presidentti Nixonin vierailu Kiinaan.
 • Tämä oli yllätys niille, jotka pitivät Kiinaa
  amerikkalaisten päävastustajana Aasiassa.
 • Vierailun yhteydessä julkistettiin yhteistyösopimus.

SKS 3 logo pikku   Henry Kissinger ja Mao Tse-tung keskustelussa. Taustalla pääministeri Zhou Enlai.                           Richard Nixon

413 2

 • Presidentti Richard Nixonin neuvonantaja Henry Kissinger
  kävi vuonna 1971 salaisella tunnustelumatkalla Pekingissä.
 • Siitä seurasi presidentti Nixonin vierailu Kiinaan.
 • Tämä oli yllätys niille, jotka pitivät Kiinaa
  amerikkalaisten päävastustajana Aasiassa.
 • Vierailun yhteydessä julkistettiin yhteistyösopimus.

SKS 3 logo pikku   Henry Kissinger ja Mao Tse-tung keskustelussa. Taustalla pääministeri Zhou Enlai.                           Richard Nixon

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen presidentti Richard Nixon lähetti vuonna 1971 neuvonantajansa Henry Kissingerin salaiselle tunnustelumatkalle Pekingiin. Siitä seurasi helmikuussa 1972 Nixonin näyttävä vierailu Kiinaan. Pidettiin yllättävänä, että toisiaan pitkään vihollisina pitäneet suurvallat pystyivät niin nopeasti sopimaan erimielisyytensä.

Nopeat käänteet yllättivät Yhdysvalloissa ne, jotka pitivät vielä Mao Tse-tungia ja hänen johtamaansa kommunistimaata amerikkalaisten päävastustajana Aasiassa. Kiina oli myös merkittävästi tukenut amerikkalaisten kanssa sodassa ollutta Pohjois-Vietnamia ja Etelä-Vietnamin kommunistikapinallisia. Kiinan hallitus oli pitänyt edelleen kiinni jyrkän stalinistisesta ideologiasta, vaikka Neuvostoliitossa stalinismi oli hylätty jo 1950-luvun puolivälissä.

Nixonin Pekingin-vierailun yhteydessä julkistettiin yhteistyösopimus, mutta se ei johtanut heti konkreettisiin tuloksiin. Sisäinen vastustus Yhdysvalloissa Kiinan suhteiden lämmittelyä kohtaan jatkui myös voimakkaana.