Euroopan tilanteen vakiintuminen ja liennytyskehitys

413 3

 • Yhdysvallat pyrki 1960-luvun lopulla parantamaan suhteitaan Neuvostoliittoon.
 • Syynä olivat Vietnamin sota ja tarve saada aikaan sopimus
  ydinaseiden rajoittamisesta.
 • Ydinaseiden riskit ja kohtuuttomat kustannukset oli todettu molemmin puolin.
 • Neuvottelut ydinaseiden rajoittamisesta aloitettiin
  Helsingissä keväällä 1969.
 • Vuonna 1972 ensimmäinen asevalvontasopimus (SALT I)
  rajoitti pitkän kantaman ballististen ohjusten lukumääriä ja
  ohjustentorjuntajärjestelmien rakentamista.

SKS 3 logo pikku   Presidentti Nixon ja pääsihteeri Brezhnev allekirjoittivat SALT I -sopimuksen 26.5.1972.       Mannertenvälinen ohjus Minuteman III. 

413 3

 • Yhdysvallat pyrki 1960-luvun lopulla parantamaan suhteitaan Neuvostoliittoon.
 • Syynä olivat Vietnamin sota ja tarve saada aikaan sopimus
  ydinaseiden rajoittamisesta.
 • Ydinaseiden riskit ja kohtuuttomat kustannukset oli todettu molemmin puolin.
 • Neuvottelut ydinaseiden rajoittamisesta aloitettiin
  Helsingissä keväällä 1969.
 • Vuonna 1972 ensimmäinen asevalvontasopimus (SALT I)
  rajoitti pitkän kantaman ballististen ohjusten lukumääriä ja
  ohjustentorjuntajärjestelmien rakentamista.

SKS 3 logo pikku   Presidentti Nixon ja pääsihteeri Brezhnev allekirjoittivat SALT I -sopimuksen 26.5.1972.       Mannertenvälinen ohjus Minuteman III. 

Lisää aiheesta

Yhdysvallat pyrki 1960-luvun lopulta alkaen parantamaan suhteitaan Neuvostoliittoon Vietnamin sodan takia ja myös saadakseen aikaan sopimuksen ydinaseiden rajoittamisesta. Niiden riskit ja kustannukset olivat kasvaneet kohtuuttoman suuriksi, joten halukkuus sopimukseen oli molemminpuolista.

Idän ja lännen välialueella sijainnut Suomi sopi sekä Yhdysvalloille että Neuvostoliitolle neuvottelujen paikaksi. Helsingissä päästiinkin vuonna 1969 aloittamaan amerikkalais-neuvostoliittolaiset keskustelut ydinaseistuksen rajoittamisesta. Yhteydenpidon epävirallisuutta haluttiin korostaa puhumalla nimenomaan “keskusteluista”, jolloin käyttöön tuli nimitys SALT (Strategic Arms Limitation Talks). Todellisuudessa kysymys oli vakavien ja huolellisesti valmisteltujen neuvottelujen sarjasta, joka verraten pian johti myös tuloksiin.

Tapaamisia jatkettiin Wienissä, ja ne tuottivat vuonna 1972 ensimmäisen asevalvontasopimuksen (SALT I), jolla rajoitettiin pitkän kantaman ballististen ohjusten lukumääriä ja sijoittelua sekä ohjusten torjuntajärjestelmien rakentamista.

Suomi sai molemmilta osapuolilta kiitosta ydinaseistuksen rajoitusneuvottelujen alkuvaiheen isännöimisestä.