Paasikiven kauden päätös

266 4

 • Asutuspolitiikan keskittyessä maaseudulle myös rakentaminen painottui
  aluksi maatiloille ja haja-asutusalueille.
 • Vuodesta 1949 lähtien tuettiin kaupunkien asuntorakentamista edullisilla
  arava-lainoilla.
 • Tiukasta asunto- ja vuokrasäännöstelystä päästiin vähitellen eroon.

  SKS 3 logo pikku

266 4

 • Asutuspolitiikan keskittyessä maaseudulle myös rakentaminen painottui
  aluksi maatiloille ja haja-asutusalueille.
 • Vuodesta 1949 lähtien tuettiin kaupunkien asuntorakentamista edullisilla
  arava-lainoilla.
 • Tiukasta asunto- ja vuokrasäännöstelystä päästiin vähitellen eroon.

  SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Sodanjälkeinen asutuspolitiikka keskittyi paljolti maaseudulle, joten myös rakentaminen painottui aluksi maatiloille ja haja-asutusalueiden talonrakennukseen.

Vuodesta 1949 alettiin edullisilla arava-lainoilla tukea erityisesti kaupunkien asuntorakentamista, minkä tuloksena myös tiukasta asunto- ja vuokrasäännöstelystä päästiin vähitellen eroon. Arava-järjestelmällä tehostettiin asuntotuotantoa lähinnä kaupungeissa ja taajamissa.

Uusia asuntoja rakennettiin 1950-luvulla vuosittain noin 30 000. Kolmasosa tuotannosta oli Arava-taloja, ja saman verran rakennettiin myös Maatilahallituksen rahoituksella.