266 3

  • Valtion entisiä sotatarviketehtaita yhdistettiin vuonna 1946 yhtymäksi
    nimeltä Valtion metallitehtaat.
  • Hieman myöhemmin perustettiin lannoitteita valmistanut Typpi ja
    nestemäisten polttoaineiden valmistukseen ja markkinointiin Neste Oy.
  • Myös sähköenergian alalla valtio oli merkittävä toimija.  

SKS 3 logo pikku


Lähinnä sotakorvaustoimituksien tehostamiseksi valtion entiset sotatarviketehtaat yhdistettiin vuonna 1946 Valtion metallitehtaat -yhtymäksi (myöhemmin Valmet).

Siitä kahden vuoden kuluttua perustettiin lannoitteita valmistamaan Typpi Oy ja nestemäisten polttoaineiden valmistusta ja markkinointia varten Neste Oy. Valtio rakennutti myös useita voimalaitoksia.


Suuret rakennushankkeet kansantalouden pohjan vahvistajana
Öljyhuollon turvaaminen 

Suomen ensimmäinen öljynjalostamo (Elävä Arkisto)