342 1

  • Vuonna 1957 valmistui Nesteen öljynjalostamo Naantaliin.
  • Se osoittautui liian pieneksi tyydyttämään kasvavaa polttoainetarvetta.
  • Neste rakennutti 1960-luvun puolivälissä uuden jalostamon
    Porvoon Sköldvikiin.

SKS 3 logo pikku  


Suomalaisen öljynjalostuskapasiteetin rakentaminen aloitettiin jo 1950-luvulla. Vuonna 1957 valmistunut Nesteen Naantalin jalostamo osoittautui onnistuneeksi hankkeeksi mutta pian liian pieneksi.

Kasvavan nestemäisten polttoaineiden tarpeen myötä ryhdyttiin 1960-luvun alussa suunnittelemaan uuden kapasiteetin rakentamista. Neste rakennutti vuosikymmenen puolivälissä jalostamon Porvoon Sköldvikiin, ja sinne valmistui lähivuosina myös merkittäviä kemianteollisuuden laitoksia.

Uusi jalostamokapasiteetti paransi Suomen omavaraisuutta ja kriisinkestokykyä. Jalostamon rakentamista myös arvosteltiin, koska vaarana pidettiin liiallista sitoutuminen Neuvostoliiton öljytoimituksiin.


Öljynjalostamon ja kemianteollisuuden rakentaminen