Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

342 2

  • Raakaöljystä yhä suurempi osa tuotiin Neuvostoliitosta.
  • Öljyntuonnilla oli tärkeä rooli idänkaupan tasapainottajana.
  • Neste hankki itselleen myös suuren tankkialuslaivaston.
  • Nesteen toimet palvelivat öljynsaannin turvaamista myös kriisien varalta.
  • Suomen energiahuollon riippuvuus tuontipolttoaineista kasvoi.

SKS 3 logo pikku  

342 2

  • Raakaöljystä yhä suurempi osa tuotiin Neuvostoliitosta.
  • Öljyntuonnilla oli tärkeä rooli idänkaupan tasapainottajana.
  • Neste hankki itselleen myös suuren tankkialuslaivaston.
  • Nesteen toimet palvelivat öljynsaannin turvaamista myös kriisien varalta.
  • Suomen energiahuollon riippuvuus tuontipolttoaineista kasvoi.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Suomalaisten öljynjalostamoiden rakentamiseen käytettiin läntistä tekniikkaa, mutta raakaöljystä yhä suurempi osa tuotiin Neuvostoliitosta. Sillä oli tärkeä rooli idänkaupan tasapainottajana.

Neste hankki itselleen myös suuria öljytankkereita, jotka toimivat kansainvälisessä liikenteessä valtamerillä. Pienemmillä tankkereilla tuotiin öljyä Neuvostoliiton Itämeren satamista.

Nuo toimet palvelivat öljynsaannin turvaamista myös kriisien varalta, mutta samalla Suomen energiahuollon riippuvuus tuontipolttoaineista kokonaisuudessaan kasvoi. Öljyn hinta oli suhteellisen alhaalla aina vuoteen 1973 saakka, jolloin raakaöljyn saanti myös vaikeutui.