Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

342 4

 • Ydinvoimalan rakentaminen osoittautui poliittisesti ja taloudellisesti vaikeaksi
  hankkeeksi.
 • Idän ja lännen kilpailuasetelmassa Suomella oli vaikeuksia pitää päätösvalta
  omissa käsissä ja säilyttää puolueettomuuspolitiikan uskottavuus.
 • Neuvostoliiton painostuksen ja kauppapoliittisten syiden vuoksi ensimmäinen
  ydinvoimala tilattiin vuonna 1969 Neuvostoliitosta.
 • Pian sen jälkeen tehtiin tilaus ruotsalaisella tekniikalla varustetun voimalan
  rakentamisesta Rauman lähelle Olkiluotoon.

SKS 3 logo pikku  

342 4

 • Ydinvoimalan rakentaminen osoittautui poliittisesti ja taloudellisesti vaikeaksi
  hankkeeksi.
 • Idän ja lännen kilpailuasetelmassa Suomella oli vaikeuksia pitää päätösvalta
  omissa käsissä ja säilyttää puolueettomuuspolitiikan uskottavuus.
 • Neuvostoliiton painostuksen ja kauppapoliittisten syiden vuoksi ensimmäinen
  ydinvoimala tilattiin vuonna 1969 Neuvostoliitosta.
 • Pian sen jälkeen tehtiin tilaus ruotsalaisella tekniikalla varustetun voimalan
  rakentamisesta Rauman lähelle Olkiluotoon.

SKS 3 logo pikku  

Lisää aiheesta

Suomen ensimmäisen ydinvoimalan rakentaminen osoittautui poliittisesti ja kaupallisesti vaikeaksi hankkeeksi. Idän ja lännen kilpailutilanteessa Suomella oli vaikeuksia pitää päätösvalta omissa käsissä ja säilyttää puolueettomuuspolitiikan uskottavuus. Ydinvoimalan tilaamista pidettiin poliittisena valintana.

Neuvostoliiton painostuksen ja kauppapoliittisten syiden vuoksi ensimmäinen ydinvoimala päätettiin vuonna 1969 tilata Neuvostoliitosta ja rakentaa Loviisaan. Siihen perusrakenteet tulivat Neuvostoliitosta, mutta suuri osa valvontatekniikasta oli kuitenkin läntistä. Teknologioiden yhdistämistä jonkin verran epäiltiin, mutta hanke osoittautui kokonaisuudessaan onnistuneeksi.

Pian Loviisan voimalan tilauksen jälkeen tehtiin päätös ruotsalaisten toimittamalla tekniikalla varustetun voimalan rakentamisesta Rauman lähelle Eurajoen Olkiluotoon.