643 2

  • Idänkaupan epätasapaino 1980-luvun lopulla aiheutui öljyn hinnan
    laskemisesta ja Neuvostoliiton kasvavista talousvaikeuksista.
  • Vuonna 1990 idänkaupassa siirryttiin vaihdettaviin valuuttoihin.
  • Sekin vähensi kaupan määrää voimakkaasti.

SKS 3 logo pikku

   


Talouden ongelmien kasautumiseen vaikuttivat monet muutkin tekijät kuin valuuttakurssipolitiikka. Niistä tärkeimpiin kuului idänkaupan epätasapaino 1980-luvun lopulla öljyn hinnan laskemisen ja Neuvostoliiton kasvavien talousvaikeuksien vuoksi.

Kun vuonna 1990 idänkaupassa siirryttiin vaihdettaviin valuuttoihin, sekin vähensi kaupan määrää voimakkaasti. Suomessa oli suuri määrä idänkauppaan sitoutunutta teollisuutta, jonka toimintaedellytykset heikkenivät nopeasti.