Kylmän sodan alku

233 6

 • Yhdysvalloilla oli varaa talousapuun, sillä tuotanto
  oli kasvanut
  sodan aikana kaksinkertaiseksi
 • Monissa Euroopan maissa elintaso oli laskenut
  kolmasosalla sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.
 • Yhdysvallat hallitsi pääpiirtein puolta maailman
  tuotannosta tärkeillä aloilla.
 • Amerikkalaiset turvautuivat taloudelliseen
  voimaansa saavuttaakseen poliittisia
  tavoitteita ja avatakseen
  tuotteilleen markkinoita.

 SKS 3 logo pikku

233 6

 • Yhdysvalloilla oli varaa talousapuun, sillä tuotanto
  oli kasvanut
  sodan aikana kaksinkertaiseksi
 • Monissa Euroopan maissa elintaso oli laskenut
  kolmasosalla sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.
 • Yhdysvallat hallitsi pääpiirtein puolta maailman
  tuotannosta tärkeillä aloilla.
 • Amerikkalaiset turvautuivat taloudelliseen
  voimaansa saavuttaakseen poliittisia
  tavoitteita ja avatakseen
  tuotteilleen markkinoita.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Amerikkalaisilla oli varaa ryhtyä antamaan Eurooppaan talousapua, sillä sodan aikana tuotanto oli noussut kaksinkertaiseksi, kun taas monissa Euroopan maissa elintaso oli laskenut kolmasosalla sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Yhdysvalloissa pelättiin ylituotannosta aiheutuvan ongelmia, joten oli etsittävä aktiivisesti vientimarkkinoita.

Yhdysvallat hallitsi pääpiirtein puolta koko maailman tuotannosta tärkeillä aloilla Neuvostoliiton osuuden rajoittuessa noin kymmeneen prosenttiin. Tuntui siis luonnolliselta, että amerikkalaiset turvautuivat taloudelliseen voimaansa saavuttaakseen poliittisia tavoitteita ja avatakseen tuotteilleen markkinoita. Neuvostoliitossa tämä koettiin yritykseksi iskeä kiilaa sen Keski- ja Itä-Eurooppaan muodostaman turvallisuusvyöhykkeen sisälle. Elintason erot läntisen ja itäisen Euroopan välillä kasvoivat.