Suomi Koiviston aikaan

624 3

 • Turvallisuuspolitiikan peruslinjasta hyväksyttiin komitean määrittely. 
 • Sen mukaan ”Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on valtiollisen
  itsenäisyyden säilyttäminen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen”.
 • Ulkopolitiikalle asetettiin tavoitteeksi ”edistää maan kansallista etua, 
  vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa sekä edesauttaa vakaata
  rauhanomaista kehitystä.”
 • Menetelmäksi kirjattiin ”aktiivinen ja rauhantahtoinen puolueettomuuspolitiikka”.

SKS 3 logo pikku

   Turvallisuuspoliikka on kattokäsite, joka sisältää ulkopolitiikan ja maanpuolustuksen lohkot sekä yhteiskunnan toiminnan. 

624 3

 • Turvallisuuspolitiikan peruslinjasta hyväksyttiin komitean määrittely. 
 • Sen mukaan ”Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on valtiollisen
  itsenäisyyden säilyttäminen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen”.
 • Ulkopolitiikalle asetettiin tavoitteeksi ”edistää maan kansallista etua, 
  vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa sekä edesauttaa vakaata
  rauhanomaista kehitystä.”
 • Menetelmäksi kirjattiin ”aktiivinen ja rauhantahtoinen puolueettomuuspolitiikka”.

SKS 3 logo pikku

   Turvallisuuspoliikka on kattokäsite, joka sisältää ulkopolitiikan ja maanpuolustuksen lohkot sekä yhteiskunnan toiminnan. 

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikan peruslinjasta ei eduskuntakäsittelyssä eikä kansalaiskeskusteluissa syntynyt erimielisyyttä, sillä yleisesti hyväksyttiin III parlamentaarisen puolustuskomitean esittämä määrittely: “Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen.”

Ulkopolitiikalle annettiin tavoitteeksi “edistää maan kansallista etua, vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa sekä edesauttaa vakaata rauhanomaista kehitystä” ja menetelmäksi “aktiivinen ja rauhantahtoinen puolueettomuuspolitiikka”.

Käytännön suosituksista ja toiminnoista oli luonnollisesti eriäviä mielipiteitä. Siitä esimerkkinä olivat komitean sisäisissä keskusteluissa ilmenneet erot suhtautumisessa yya-sopimuksen velvoitteisiin.