Suomi Koiviston aikaan

624 5

 • Presidentti Koivisto ei pitänyt suotavana, että
  yya-sopimuksen tulkinnoista keskusteltaisiin vapaasti.
 • Presidentti ei halunnut luovuttaa ulkopoliittista valtaa
  komiteoille tai muille elimille.
 • Myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan aktiivisuus
  aiheutti ristiriitoja presidentin kanssa.

SKS 3 logo pikku

  

624 5

 • Presidentti Koivisto ei pitänyt suotavana, että
  yya-sopimuksen tulkinnoista keskusteltaisiin vapaasti.
 • Presidentti ei halunnut luovuttaa ulkopoliittista valtaa
  komiteoille tai muille elimille.
 • Myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan aktiivisuus
  aiheutti ristiriitoja presidentin kanssa.

SKS 3 logo pikku

  

Lisää aiheesta

Presidentti Kekkosen tavoin myöskään Mauno Koivisto ei pitänyt sopivana, että yya-sopimuksen tulkinnoista keskusteltaisiin vapaasti, sillä se olisi voitu käsittää merkiksi turvallisuuspoliittisen linjan horjumisesta. Neuvostoliitossa seurattiin tarkoin, miten Suomessa sopimuksen velvoitteita tulkittiin.

Tasavallan presidentti ei ollut valmis luovuttamaan perustuslaillista oikeuttaan määrätä Suomen suhteista ulkovaltoihin millekään komitealle tai muille elimille. Tähän vaikutti myös ajankohtaisesti kireä kansainvälinen tilanne, ”uusi kylmä sota”, ja siihen liittynyt vaara kriisin kärjistymisestä.

Vuosikymmenen puolivälin jälkeen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa virinnyt halukkuus vaikuttaa päätöksien tekoon ja tehdä omia linjauksia – siis tyytymättä vain ulkopolitiikan valvojan ja perusteiden antajan rooliin – aiheutti sekin ristiriitoja tasavallan presidentin kanssa.