Suomi Koiviston aikaan

624 4

 • Kiistoja oli syntynyt yya-sopimuksen tulkinnoista.
 • Erityisesti vasemmiston piirissä kannatettiin
  läheisempää yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa.
 • Oikealla ja keskustassa haluttiin enemmän korostaa
  puolueettomuutta ja itsenäistä puolustuskykyä.

SKS 3 logo pikku

  

624 4

 • Kiistoja oli syntynyt yya-sopimuksen tulkinnoista.
 • Erityisesti vasemmiston piirissä kannatettiin
  läheisempää yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa.
 • Oikealla ja keskustassa haluttiin enemmän korostaa
  puolueettomuutta ja itsenäistä puolustuskykyä.

SKS 3 logo pikku

  

Lisää aiheesta

Kolmannen puolustuskomitean toiminnassa ilmenneissä erimielisyyksissä oli nimenomaan kysymys jo aiemminkin havaituista, yya-sopimukseen liittyneistä tulkintaeroista. Kysyttiin, tulisiko pitäytyä tiukassa tulkinnassa, että yya-sopimuksen velvoitteet oli tarkoitettu vain sodan aikaa koskevaksi ja että Suomen pitäisi tulla toimeen ensi sijassa omin voimin.

Erityisesti vasemmiston piirissä kannatettiin kuitenkin läheisempää yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa ja myös valmiutta yya-sopimuksen toimeenpanoon jo aikaisessa vaiheessa. Keskustassa ja oikealla haluttiin enemmän korostaa puolueettomuutta ja itsenäistä puolustuskykyä, jolloin mahdollinen yya-sopimuksen toimeenpano tulisi kysymykseen vasta myöhemmässä vaiheessa.