334 7

  • Presidentti Kekkonen ehdotti marraskuussa 1965 sopimusta rajarauhasta
    Norjan kanssa parantaakseen Pohjois-Suomen sotilaspoliittisesti
    uhanalaista asemaa.
  • Se oli jatkoa esitykselle Pohjolan ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi.
  • Ehdotusta kohtaan tunnettiin epäluuloa Norjassa ja yleisestikin Natossa.
  • Kummankin hankkeen pelättiin heikentävän
    Naton yhtenäisyyttä.

SKS 3 logo pikku   


Suomen valtiojohdossa oli 1950-luvun lopulta alkaen oltu huolestuneita Pohjois-Suomen asemasta sotilasliittojen välialueella. Suomen puolustusvalmiutta Lapissa ryhdyttiin kohentamaan, ja samalla pyrittiin parantamaan yhteyksiä norjalaisiin, jotta epäluuloja voitaisiin poistaa.

Marraskuussa 1965 presidentti Kekkonen teki ehdotuksen rajarauhaa koskevan sopimuksen teosta Norjan kanssa. Se oli jatkoa kahta vuotta aikaisemmin tehdylle esitykselle Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen muodostamiseksi. Molempia hankkeita kohtaan tunnettiin kuitenkin Norjassa ja yleisestikin Naton piirissä epäluuloa, koska niiden pelättiin heikentävän sotilasliiton yhtenäisyyttä ja palvelevan Neuvostoliiton etuja.


Esitys rajarauhasta Suomen ja Norjan välillä 1965