334 2

 • Naton piirissä oli valmisteilla suunnitelma monenkeskisistä
  ydinasevoimista (MLF).
 • Suunnitelmaan sisältyi ajatus ydinaseiden tuomisesta
  Pohjois-Euroopan merialueille myös rauhan aikana.
 • Oli syntymässä vaara, että Neuvostoliitto vaatisi
  Suomea hyväksymään ydinaseita tai niiden
  torjuntajärjestelmiä alueelleen.
 • Presidentti Kekkonen ehdotti keväällä 1963 Pohjolan
  ydinaseettomuuden takaamista erityisellä
  sopimuksella.

SKS 3 logo pikku   


Naton piirissä 1960-luvun alkupuoliskolla kehitteillä ollut suunnitelma monenkeskisistä ydinasevoimista (MLF) sisälsi ajatuksen ydinaseiden tuomisesta Pohjois-Euroopan merialueille myös rauhan aikana. Tällöin olisi kehittynyt tilanne, että Neuvostoliitto vastatoimena saattaisi painostaa Suomea hyväksymään alueelleen ydinaseita tai niiden torjuntaan liittyviä järjestelmiä.

Presidentti Kekkonen päätti keväällä 1963 varmuuden vuoksi ehdottaa Pohjolan ydinaseettomuuden takaamista erityisellä sopimuksella. Ehdotus herätti lännessä kriittisiä kysymyksiä hankkeen taustoista ja tavoitteista.


 Aloite Pohjolan ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi 1963