334 6

 • Presidentti Kekkonen havaitsi käynnillään Moskovassa helmikuussa 1965, että
  Neuvostoliiton uusi johto painosti häntä ottamaan kantaa Naton
  ydinasesuunnitelmia vastaan.
 • Havaittuaan tilanteen vakavuuden Kekkonen yhtyi Naton monenkeskisten
  ydinasevoimien (MLF) suunnitelman arvosteluun.
 • Hän myös totesi, että Suomi voi säilyttää puolueettomuutensa vain rauhan
  vallitessa Euroopassa.
 • Kekkosta arvosteltiin sekä kotimaassa että ulkomailla Suomen
  puolueettomuuspolitiikan vaarantamisesta.

SKS 3 logo pikku   


Käynnillään Moskovassa helmikuussa 1965 Kekkonen havaitsi uuden johdon painostavan häntä antamaan tukensa Neuvostoliiton kritiikille Naton uusia monenkeskisten ydinasevoimien suunnitelmia kohtaan. Todettuaan tilanteen vakavuuden Kekkonen yhtyi MLF-suunnitelman arvosteluun ja esitti yjtenä perusteluna jännityksen lieventämiseen tähtääville aloitteille, että Suomi voi säilyttää puolueettomuutensa vain rauhan vallitessa Euroopassa.

Häntä arvosteltiin sekä kotimaassa että ulkomailla Suomen puolueettomuuspolitiikan vaarantamisesta. Toisaalta arvostelijoilla ei ollut kovinkaan hyvin tiedossaan olosuhteet, joissa Kekkonen tuolloin toimi, eikä myöskään tunnettu hänen tilannearviotaan ydinaseiden muodostamasta vaarasta.


Presidentti Kekkonen Moskovassa helmikuussa 1965