Suomen turvallisuuspoliittisen linjan vakiintuminen

334 9

 • Ehdotukset Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä olivat Suomen
  ulkopolitiikan asialistalla kylmän sodan loppuun asti.
 • Samoin Norjan vastaisen rajan rauhoittamisehdotus
  pysyi ulkopolitiikan aloitteena.
 • Kummankin ehdotuksen etenemismahdollisuudet
  nähtiin kuitenkin verraten huonoiksi.

SKS 3 logo pikku   

334 9

 • Ehdotukset Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä olivat Suomen
  ulkopolitiikan asialistalla kylmän sodan loppuun asti.
 • Samoin Norjan vastaisen rajan rauhoittamisehdotus
  pysyi ulkopolitiikan aloitteena.
 • Kummankin ehdotuksen etenemismahdollisuudet
  nähtiin kuitenkin verraten huonoiksi.

SKS 3 logo pikku   

Lisää aiheesta

Sekä ehdotukset Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen muodostamiseksi että Norjan vastaisen rajan rauhoittamiseksi pysyivät Suomen ulkopolitiikan asialistalla kylmän loppuun saakka, vaikka niiden etenemismahdollisuudet nähtiin verraten huonoina.

Tavoitteena noilla ehdotuksilla oli ennen kaikkea vakauttaa tilannetta pitämällä noita asioita esillä. Tässä onnistuttiinkin verraten hyvin.