334 9

  • Ehdotukset Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä olivat Suomen
    ulkopolitiikan asialistalla kylmän sodan loppuun asti.
  • Samoin Norjan vastaisen rajan rauhoittamisehdotus
    pysyi ulkopolitiikan aloitteena.
  • Kummankin ehdotuksen etenemismahdollisuudet
    nähtiin kuitenkin verraten huonoiksi.

SKS 3 logo pikku   


Sekä ehdotukset Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen muodostamiseksi että Norjan vastaisen rajan rauhoittamiseksi pysyivät Suomen ulkopolitiikan asialistalla kylmän loppuun saakka, vaikka niiden etenemismahdollisuudet nähtiin verraten huonoina.

Tavoitteena noilla ehdotuksilla oli ennen kaikkea vakauttaa tilannetta pitämällä noita asioita esillä. Tässä onnistuttiinkin verraten hyvin.