Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

341 1

 • Vuodesta 1962 hallituksen muodostivat usein porvarilliset puolueet
  vaihtelevilla kokoonpanoilla.
 • Maalaisliitto oli yleensä hallituksen runkona.
 • Se muutti vuonna 1965 nimensä keskustapuolueeksi.
 • Keskustapuolue pyrki muuntumaan laajapohjaiseksi yleispuolueeksi.

SKS 3 logo pikku   Maalaisliiton/Keskustan puheenjohtaja Johannes Virolainen

341 1

 • Vuodesta 1962 hallituksen muodostivat usein porvarilliset puolueet
  vaihtelevilla kokoonpanoilla.
 • Maalaisliitto oli yleensä hallituksen runkona.
 • Se muutti vuonna 1965 nimensä keskustapuolueeksi.
 • Keskustapuolue pyrki muuntumaan laajapohjaiseksi yleispuolueeksi.

SKS 3 logo pikku   Maalaisliiton/Keskustan puheenjohtaja Johannes Virolainen

Lisää aiheesta

Vuonna 1962 valitun eduskunnan aikana hallituksissa olivat yleensä porvarilliset puolueet vaihtelevilla kokoonpanoilla. Hallitukset olivat lyhytikäisiä.

Useimmiten hallituksen runkona toimi maalaisliitto, joka vuonna 1965 muutti nimensä keskustapuolueeksi ja pyrki muuntumaan samalla leimallisesti maatalousväestön etupuolueesta laajapohjaiseksi yleispuolueeksi.