Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys 1960-luvulla

341 7

 • Suomeenkin syntyi ”yhden asian liikkeitä”, jotka
  pyrkivät yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseen.
 • Politiikka ja kulttuuri samalla sekoittuivat.
 • Erityisen kiihkeää oli tiedonvälitystä koskenut
  kamppailu, joka ennen kaikkea koski Yleisradion
  hallintaa ja ohjelmapolitiikkaa.
 • Perinteinen yhteiskunnallinen kontrolli heikkeni
  ja ihmisten kanssakäyminen vapautui.

SKS 3 logo pikku                                                                          Yleisradion pääjohtaja 1965–1969 Eino S. Repo, Työväen arkisto

341 7

 • Suomeenkin syntyi ”yhden asian liikkeitä”, jotka
  pyrkivät yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseen.
 • Politiikka ja kulttuuri samalla sekoittuivat.
 • Erityisen kiihkeää oli tiedonvälitystä koskenut
  kamppailu, joka ennen kaikkea koski Yleisradion
  hallintaa ja ohjelmapolitiikkaa.
 • Perinteinen yhteiskunnallinen kontrolli heikkeni
  ja ihmisten kanssakäyminen vapautui.

SKS 3 logo pikku                                                                          Yleisradion pääjohtaja 1965–1969 Eino S. Repo, Työväen arkisto

Lisää aiheesta

Ulkomaisten esikuvien mukaisesti myös Suomeen syntyi 1960-luvulla “yhden asian liikkeitä”, jotka pyrkivät yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseen ja varallisuuseroista seuranneiden epäkohtien poistamiseen.

Politiikka ja kulttuuri samalla sekoittuivat. Siinä yhteydessä käytiin kiihkeää kamppailua tiedonvälityksestä, jolloin ajankohtaisena kysymyksenä oli erityisesti Yleisradion hallinta ja noudatettavaa ohjelmapolitiikkaa. Myös opiskelijat aktivoituivat poliittisesti ja ottivat osaa kulttuurikamppailuihin.

Perinteinen yhteiskunnallinen kontrolli heikkeni ja ihmisten kanssakäyminen vapautui, mutta toisaalta alkoi jo syntyä uudenlaisia valvonta- ja säätelymekanismeja. Yhteiskunnallisen suunnittelun rooli kasvoi monilla aloilla. Sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnallisen ja taloudellisen eriarvoisuuden tasoittamiseen luotettiin yleisesti.