333 4

  • Puolustusvoimissa laadittiin vuonna 1962 perushankintasuunnitelma, jota
    sanottiin K-ohjelmaksi.
  • Se oli pari vuotta puolustusneuvoston ja hallituksen tutkittavana.
  • Ohjelman toteuttamispäätöstä ei kuitenkaan tehty.
  • Noottikriisin herättämä myönteisyys maanpuolustuksen tehostamista
    kohtaan alkoi laantua.

SKS 3 logo pikku    Esittelykirjanen 1962                                                    Puolustusneuvosto Parolassa 1961,  SA-kuva.


Puolustusvoimien johto laati vuonna 1962 perushankintoja varten suunnitelman, jota sanottiin kehittämisohjelmaksi eli K-ohjelmaksi. Se oli pari vuotta puolustusneuvoston ja hallituksen tutkittavana, mutta tarvittavaa toteuttamispäätöstä ei lopulta tehty.

Noottikriisin herättämä myönteisyys maanpuolustuksen tehostamista kohtaan alkoi selvästi laantua. Taloudellisten vaikeuksien aiheuttaman rahanpuutteen lisäksi hanketta vaivasi uskottavuusongelma. Oli vaikea osoittaa, että suuretkaan puolustuksen voimavarojen lisäykset olisivat merkittävästi parantaneet mahdollisuuksia torjua ydinaseilla tuetun suurvalta-armeijan hyökkäystä.


Puolustusvoimien kehittämisohjelma 1962