Suomen turvallisuuspoliittisen linjan vakiintuminen

333 3

  • Maanpuolustuskurssit aloitettiin 1960-luvun alussa.
  • Ne kohensivat kokonaismaanpuolustuksen valmiutta.
  • Maan poliittiset ja sotilaalliset johtajat perehtyivät yhdessä ajankohtaiseen
    tilanteeseen ja varautumiseen kriiseihin.

SKS 3 logo pikku   Totaalisen maanpuolustuksen kurssi huhtikuussa 1961, SA-kuva.

333 3

  • Maanpuolustuskurssit aloitettiin 1960-luvun alussa.
  • Ne kohensivat kokonaismaanpuolustuksen valmiutta.
  • Maan poliittiset ja sotilaalliset johtajat perehtyivät yhdessä ajankohtaiseen
    tilanteeseen ja varautumiseen kriiseihin.

SKS 3 logo pikku   Totaalisen maanpuolustuksen kurssi huhtikuussa 1961, SA-kuva.

Lisää aiheesta

Maanpuolustuskurssien aloittaminen 1960-luvun alussa kohensi kokonaismaanpuolustuksen valmiutta, kun maan poliittiset ja sotilaalliset johtajat pääsivät yhdessä perehtymään ajankohtaiseen tilanteeseen ja opiskelemaan kriiseihin varautumista. Aluksi käytettiin nimeä Totaalisen maanpuolustuksen opetustilaisuus. Muutaman vuoden kuluttua käyttöön tuli nimitys Maanpuolustuskurssit.

Kurssien järjestäminen annettiin puolustusvoimien vastuulle. Ne toimivat hallinnollisesti Sotakorkeakoulun yhteydessä. Puolustusneuvosto valvoi kurssien toimeenpanoa.