333 5

  • Ydinaseuhka kasvatti rauhanliikkeiden kannatusta.
  • Tämä näkyi myös Suomessa 1960-luvulla.
  • Aluksi rauhanliikkeet keskittyivät ydinaseiden vastustamiseen.
  • Vähitellen niiden toimintaan liittyi vaatimuksia siirtomaavallan
    ja Vietnamin sodan lopettamiseksi sekä yhteiskunnan rakenteiden
    muuttamiseksi.

SKS 3 logo pikku   


Yleisesti voimistunut tietoisuus ydinaseiden muodostamasta uhasta kasvatti rauhanliikkeiden kannatusta. Tämä kehitys näkyi myös Suomessa 1960-luvun alkupuolella.

Rauhanliikkeiden toiminta keskittyi aluksi lähinnä ydinaseiden vastustamiseen, mutta vähitellen siihen liittyi vaatimuksia yleisesti siirtomaavallan ja ajankohtaisesti Vietnamin sodan lopettamiseksi sekä yhteiskunnan rakenteiden demilitarisoimiseksi.

Osa rauhanliikkeistä kannatti pasifismia, kun taas osa siirtyi 1960-luvun lopulla aseellisten siirtomaiden vapautussotien ja vallankumousten puoltajiksi.


Rauhanliikkeiden voimistuminen 1960-luvulla