333 1

  • Suurvaltojen ydinasekilpavarustelu kiihtyi 1960-luvun alussa.
  • Suomi sijaitsi tärkeiden kohteiden, Kuolan ja Leningradin lähellä.
  • Yhdysvaltojen ydinasein varustettujen pommituskoneiden suunnitellut reitit
    kulkivat Suomen yli Venäjälle.
  • Kuuban kriisi havahdutti suurvallat huomaamaan kilpavarustelun vaarat.

SKS 3 logo pikku   SA-kuva


Ydinasekilpavarustelu suurvaltojen välillä kiihtyi 1960-luvun alussa. Suomen sijainti Neuvostoliiton strategisesti tärkeiden kohteiden, Kuolan ja Leningradin alueiden, lähellä muodosti uhkatekijän, johon oli vaikea vastata sotilaallisin keinoin. Suomen kaltaisella maalla ei ollut mitään mahdollisuuksia estää pommikoneiden lentoja alueensa yli.

Kuuban kriisin aikana lokakuussa 1962 Yhdysvaltojen ilmavoimien pommikoneet olivat täydessä valmiudessa lentämään Venäjällä sijaitseville kohteilleen myös Suomen yli. Toisaalta kriisin kärjistyminen ydinsodan partaalle havahdutti suurvaltojen johtajat huomaamaan kilpavarustelun vaarat ja ponnistelemaan ydinaseista aiheutuneen molemminpuolisen uhan rajoittamiseksi.


Kuuban kriisin 1962 esiintuoma ydinaseuhka