333 2

  • Suurvaltojen sotilaallisen voiman kasvu heikensi suuresti Suomen
    maanpuolustuksen uskottavuutta.
  • Tehokkaita uusia keinoja ei ollut näkyvillä.
  • Kalustohankinnat Neuvostoliitosta mahdollistivat tavanomaisen puolustuksen
    kehittämisen.
  • Se perustui yhä toisen maailmansodan opeille.

SKS 3 logo pikku   Presidentti Kekkonen tarkastaa sotaharjoitusta Lounais-Suomessa syksyllä 1963, UKA-kuva.                Hevosvetoista tykistöä, SA-kuva.SA-kuva


Suomen puolustuksen suunnittelijoille oli käynyt selväksi, että suurvaltojen sotilaallisen voiman kasvu heikensi suuresti maanpuolustuksen uskottavuutta ja vaati uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Toistaiseksi sellaisia ei ollut näkyvillä.

Kalustohankinnat Neuvostoliitosta mahdollistavat tavanomaisen puolustuksen kehittämisen, mutta se perustui yhä toisen maailmansodan aikaisille opeille. Liikekannallepanojärjestelmä oli hidas, sekä jalkaväen ja tykistön pääosan varustetaso oli heikko.

Eritysenä ongelmana oli ilmapuolustus. Ilmavalvontatutkat olivat uusimisen tarpeessa, ja torjuntahävittäjien hankinnat vasta alullaan. Ilmatorjuntaohjuksia ollut lainkaan. 


Puolustuksen uskottavuus koetuksella 1960-luvun alkupuolella