Maailma suursodan jälkeen

224 1

 • Perustana oli Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian antama Atlantin julistus
  elokuulta 1941.
 • Vuoden 1942 alussa allekirjoitettiin Washingtonissa Yhdistyneiden
  Kansakuntien julistus Saksan ja Japanin vastaisen sodan periaatteista.
  Siihen liittyi 26 valtiota.
 • Presidentti Roosevelt kehitteli ajatusta ”neljän poliisin”, Yhdysvaltojen,
  Ison-Britannian, Neuvostoliiton ja Kiinan muodostamasta sotavoimasta, joka
  huolehtisi kansainvälisen järjestyksen ylläpidosta.

  F.D Roosevelt ja Winston Churchill 1941                                         Presidentti Rooseveltin luonnos YK:n perustamiseksi 1943SKS 3 logo pikku

224 1

 • Perustana oli Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian antama Atlantin julistus
  elokuulta 1941.
 • Vuoden 1942 alussa allekirjoitettiin Washingtonissa Yhdistyneiden
  Kansakuntien julistus Saksan ja Japanin vastaisen sodan periaatteista.
  Siihen liittyi 26 valtiota.
 • Presidentti Roosevelt kehitteli ajatusta ”neljän poliisin”, Yhdysvaltojen,
  Ison-Britannian, Neuvostoliiton ja Kiinan muodostamasta sotavoimasta, joka
  huolehtisi kansainvälisen järjestyksen ylläpidosta.

  F.D Roosevelt ja Winston Churchill 1941                                         Presidentti Rooseveltin luonnos YK:n perustamiseksi 1943SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

Ajatus uudesta, Kansainliittoa seuraavasta kollektiivisen turvallisuuden yhteisöstä perustui Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian antamaan Atlantin julistukseen elokuulta 1941. Seuraavan vuoden alussa presidentti Rooseveltin aloitteesta allekirjoitettiin Washingtonissa Yhdistyneiden Kansakuntien julistus Saksan ja Japanin vastaisen sodan käymisen ja sodanpäämäärien keskeisistä periaatteista. Yhdistyneiden Kansakuntien julistukseen liittyi 26 valtiota.

Sodan lopulla Roosevelt kehitteli ideaa “neljän poliisin” eli neljän suurvallan (Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Neuvostoliiton ja Kiinan) muodostamasta sotavoimasta, joka maailmanjärjestön nimissä huolehtisi kansainvälisen järjestyksen pidosta. Siihen lisättiin viidenneksi vielä Ranska. Vihollismaat ja niiden mahdolliset tukijat piti riisua sodan päätyttyä täydellisesti aseista.

Roosevelt sai Jaltan konferenssissa helmikuussa 1945 hyväksynnän YK:n perustamisen keskeisille periaatteille