Maailma suursodan jälkeen

224 3

 • YK:n peruskirja allekirjoitettiin 25.6.1945.
 • Perustajina oli 51 valtiota.
 • Peruskirja tuli voimaan 24.10, jota vietetään vuosittain YK:n päivänä.
 • YK:n päätehtäväksi määritettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
  ylläpitäminen, jolloin päätöksistä vastaa turvallisuusneuvosto.
 • Useat YK:n erityisjärjestöt ja toimielimet saattoivat aloittaa nopeasti
  toimintansa.

 SKS 3 logo pikku

224 3

 • YK:n peruskirja allekirjoitettiin 25.6.1945.
 • Perustajina oli 51 valtiota.
 • Peruskirja tuli voimaan 24.10, jota vietetään vuosittain YK:n päivänä.
 • YK:n päätehtäväksi määritettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
  ylläpitäminen, jolloin päätöksistä vastaa turvallisuusneuvosto.
 • Useat YK:n erityisjärjestöt ja toimielimet saattoivat aloittaa nopeasti
  toimintansa.

 SKS 3 logo pikku

Lisää aiheesta

YK:n peruskirja allekirjoitettiin 25.6.1945. Maailmanjärjestöön liittyi perustajajäseninä kaikkiaan 51 valtiota. Peruskirja tuli voimaan 24.10., jota on sittemmin vietetty vuosittain YK:n päivänä.

YK:n päätehtäväksi määritettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen. Tästä vastuussa on erityisesti turvallisuusneuvosto, jonka toimintakyky edellyttää johtavien suurvaltojen yksimielisyyttä.

YK:sta piti presidentti Rooseveltin ajatuksen mukaan tulla “maailmanpoliisi”, jolla olisi käytössään myös omaa asevoimaa, mutta suurvaltojen kiistat estivät sotilaallisen toiminnan konkretisoinnin peruskirjan tarkoittamassa muodossa.

Useat erityisjärjestöt ja toimielimet aloittivat nopeasti toimintansa. Erityisen tärkeäksi sodanjälkeisissä oloissa osoittautuivat pakolaisapuun ja jälleenrakennukseen keskittyneet YK-elimet.


Kirjallisuutta: Robin Edmonds, The Big Three (1991), s. 342-344.
Internet-sivut: http://www.un.org/en/about-un/index.html; http://www.yk.fi/node/7; http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/; https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations.